Beläggningar baserade på krympfri vinylester varvad med glasfiber. Kan appliceras för hand med glasfibermatta eller sprayappliceras.

Flowchem VE finns med olika beläggningar beroende på syfte: Portät, självnivellerande, slitstark, halkskyddad, termisk-, mekanisk- och kemikalieresistens. Systemen är att betrakta som funktionsbeläggningar där estetiken får komma i andra hand.

Systemfördelar:

  • Hög kemikalieresistens
  • Hygienisk
  • Låg krympning minskar därmed risker för sprickbildning.
  • Vätsketät
  • Snabbhärdande 

Systemdatablad:

Flowchem VE GL

Flowchem VE RC

Flowchem VE SL

Flowchem VE Struktur